Пелетна горелка Ерато GP25, GP32 - III генерация

ГОРЕЛКАТА ЕРАТО GP 25 и 32 - III ГЕНЕРАЦИЯ мощност до 30 kW е предназначена за изгаряне на пелети от дървесина (6-8mm) и костилки от плодове (от череши например). Може да бъде монтирана на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. 

ВЕЧЕ НЕ СЕ ПРЕДЛАГА!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Предимства

- висока ефективност
- горелката е предназначена да оползотворява биомаса, което я прави екологично чиста и не допринася за замърсяване на околната среда
- възможност за монтиране на вече инсталиране котли (преминаване от друг вид гориво към пелети)
- горелката е снабдена със система за автоматично разпалване на горивото
- автоматично подаване на горивото
- лесно регулиране на мощността от клиента (потенциометър)
- подобрен горивен процес, благодарение на подаването на първичен въздух
- лесно се монтира на котли, който са с ръчно зареждане на твърдо гориво въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация
- продухване на горивната камера при старт и стоп, което осигурява по-дълъг период между 2 почиствания
- цената на получаваната топлинната енергия от оползотворяване на биомасата като локален енергиен източник в по-малка степен се влияе от световните цени на горивата и така стойността на добиваната енергия е конкурентна спрямо конвенционалните източници на топлина
- горелката е автоматизирана и предоставя комфорт при експлоатация доближаващ се до този, получаван при използване на горелки, оползотворяващи фосилни горива (например течно или газообразно гориво) което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат
- автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво

Конструкция

- Горивна камера, която формира условията за оптимален горивен процес и е изработена от висококачествена легирана стомана
- Скара на горивната камера, която се демонтира лесно и дава възможност за почистване от пепелния остатък
- Въздухоразпределителен тракт, чрез който се осигурява равномерно подаване на въздух за горене и охлаждане на елементите на горелката
- Електрически нагревател, чрез който се разпалва горивото, разположен под наклонената част от скарата на пещната камера
- Вентилатор за подаване на въздух за горене, снабден с датчик за отчитане на честотата на въртене и възможност за регулиране
- Фотосензор, чрез който се следи горивния процес и е монтиран странично и има възможност за лесното му почистване
- Авариен термодатчик за предпазване от т.н. 'обратен пламък' в тръбата на основния модул за захранване с пелети

Технически данни

Размери на горелката

Related Products