Пелетна горелка Ерато GP45 - IV генерация

Горелките от серия GP45 IV генерация е 45kW и е предназначена за монтиране на водогрейни котли. Горелката оползотворява дървесни пелети с диаметър ф 6-8mm, изсушени костилки (от череши, от вишни), като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана.

Специална цена!

Цена 45kw : 3 123.00 лв

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Предимства на горелка GP 45 - ІV ген.

- Горелката се монтира лесно на котли, които са с ръчно зареждане на твърдо гориво - въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация;
- Тази горелка е снабдена със система за автоматично разпалване на горивото;
- Автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат(седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
- Модулация на работния процес, при което се постигат оптимални работни параметри и поддържане на висока ефективност;
- Висока ефективност;
- Ниски вредни емисии;
- Автоматично подаване на горивото от бункер;
- Опростена поддръжка и обслужване;
- Минимални експлоатационни разходи;

Конструкция на GP45 - ІV генерация

Технически данни

Размери на горелката