Котел BiSolid Saver W

Стоманеният водогреен котел BiSolid SAVER W е топлинен източник, подходящ за отоплението на жилища, еднофамилни къщи, производствени цехове и други подобни обекти с топлинни загуби 25-40 kW. Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва.

Специална цена!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

Предимства

- Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление.
- Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети и въглища.
- Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания.
- Стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон.
- Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка.
- Котелът покрива европейските норми и изисквания за екологичност.
- Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID

Конструкция

Котелът представлява заварена конструкция от стоманени ламаринени панели и тръби.Вътрешното пространство е разделено от водна преграда на шахтата за полагане на гориво, горивна а камера и топлообменник, през който димните газове се отвеждат към фукса. Под горивната камера и шахтата за полагане на гориво е разположена подвижна двукомпонентна скара, която се управлява странично с помощта на лост. Първичният въздух се подава, чрез регулиращия клапан на вратичката за почистване на пепелта и за полагане на горивото. Регулирането се извършва ръчно или автоматично от регулатор на мощността (TRV), който се доставя заедно с котела като част от неговите принадлежности. Входът изходът на отоплителната вода се осигуряват от щуцери 11/2". По оста на котела, димоотводът се намира от задната страна. Запалителната клапа се управлява откъм горната част на котела.

1.Капак на бункер за дърва
2.Среден капак
3.Заден капак с клапа
4.Клапа с дръжка
5.Втори ход на котела (позиция на турболизатори)
6.Заден профил
7.Изход за топла вода
8.Фукс ø150
9.Изолационна повърхност
10.Керамични блокчета
11.Вход за студената вода
12.Изпускателен щуцер

13.Капаче за почистване
14.Втулки за крачета
15.Изолация за дъното
16.Подвижна скара
17.Пепелник
18.Дръжка за задвижване
19.Въртяща скара
20.Ос на въртене
21.Врата за горивната камера
22.Клапа за въздух при работа на дърва
23.Преден капак
24.Бункер за дърва
25.Термоманометър

Технически данни

1.Вратичка за полагане на горивото
2.Клапа за вторичен въздух
3.Вратичка за сажди
4.Лост за скарата
5.Вратичка за почистване на пепелта

6.Тръби към DBV1 - не са част от котела
7.DBV1 - двупътен охладителен предпазен вентил
8.TRV - терморегулатор на мощността
9.Капак на топлообменника със запалителна клапа

1.Вратичка за полагане на горивото
2.Клапа за вторичен въздух
3.Вратичка за сажди
4.Лост за скарата
5.Вратичка за почистване на пепелта

6.Тръби към DBV1 - не са част от котела
7.DBV1 - двупътен охладителен предпазен вентил
8.TRV - терморегулатор на мощността
9.Капак на топлообменника със запалителна клапа