Котел на пелети Pelletherm Phaethon

Автоматизираните пелетни котли “PHAETHON” са проектирани за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода (БГВ) през летния сезон. Характеризират се с висока ефективност и надеждност. Топлообменикът на котела е проектиран като три ходова стоманена конструкция, оползотворяващ дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014, клас A1, A2 и B.

Котела на пелети Pelletherm Phaethonе e реализиран на модулен принцип. Лявата част се състои от топлообменник който представлява заварена конструкция от стоманен листов материал и безшевни тръби. В долната част на топлообменника е оформена горивна камера. Дясната част се състои от вграден бункерТубусна горелка с ротационно почистване и хоризонтално подаване на горивото и горивоподаващ шнек.

Модул за управление и устройство за автоматично зареждане с гориво от друг външен резервоар чрез пневматичен транспорт.

‌ 

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Предимства

 • Високата ефективност (>93 %) и използването на дървесни пелети с различно качество
 • Качествено изгаряне и Лесно обслужване осигурено от въртящата се горивна камера на горелката осигурява непрекъснат горивен процес, елиминира нуждата от често спиране на процеса на горене, с цел механично почистване. Това е предпоставка за по-голяма ефективност и по- добри емисии при изгаряне, тъй като липсват преходните процеси на запалване на горивото след почистване;
 • Пълен достъп до всички функции на контролера чрез използване на интернет модул;
 • Възможност за контрол на всички основни функции на централното отопление и битовата гореща вода
 • Интуитивна и лесна експлоатация- микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и дисплей със сензорен (touch screen) дисплей;
 • Fuzzie Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя прекъсвания на работата, консумацията на гориво и електроенергия и се повишава качеството на модулацията на мощността;
 • Възможност за следене на температурата на димните газове;
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Автоматично запалване и експлоатация на котела;
 • Допълнителни (опция) модули за контрол на смесителните системи (помпа, температурни сензори, трипътен вентил);
 • Възможност за управление по външна температура;
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
 • Вграден седмичен програматор;
 • Дистанционно управление;
 • Функция лято/зима;
 • Механично ръчно почистване на топлообменника;
 • Вентилаторите за свеж въздух и димни газове саснабдени със сензори на Хол,повишаващи качеството на модулацията на мощността, надеждността и безопасността на системата;
 • Отговарят на високите изисквания на европейските директиви LVD, EMC и на стандарт БДС EN 303-5:2012; 
 • Технически характеристики