Пелетен котел BiSolid Automat

Стоманеният водогреен котел серия Bisolid Automat е подходящ за отоплението на жилища, еднофамилни къщи, производствени цехове и др., като осигурява комфорта на потребителите с иновативното автоматично превключване на котела между основно (пелети) и резервно гориво (дърва или дървесен чипс)

Котлите серия Bisolid Automat са стандартно оборудвани с пелетни тубусни горелки серия Bisolid GP xx_R tsc.

Наличен в момента Automat 35!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Котлите серия Bisolid Automat са предназначени и за изгаряне на:

- oсновното гориво дървесни пелети с диаметър ф6 и ф8 и максимална дължина 45mm съгласно изискванията на стандарт EN 14961-2:2010, клас Enplus-A1  

- допълнително гориво дървесина, с максимална влажност 45%, т.е. във вид на нарязани дърва оттрупи до диаметър 100 mm и дължина 400 mm, нацепени дърва за огрев с кора или без кора

- допълнително гориво и дървесен чипс с максимална влажност 40%.

Bisolid Automat не са предназначени за изгаряне на въглища

Предимства

•Лесно и бързо преминаване между видовете гориво. Автоматично запалване и разгаряне на дървата и дървесния чипс

•Възможност за изгаряне на дърва и дървесен чипс с висока влажност. Интуитивна самонастройка на работата на пелетната горелка според влажността на резервното гориво за по-добро изгаряне.

•Напълно автоматизирана работа на пелетната горелка при изгаряне на основното гориво  – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера.

•Удобен и лесен за работа графичен LCD дисплей с меню на български и английски език,  показващ моментното състояние на параметрите на горивния процес.

•Висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво, благодарение на автоматичните настройки на необходимия въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура.

•Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и електрическа енергия.

•Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя.

•Безшумна работа и ниска консумация на електрическа мощност.

•Висока степен на безопастност - защита от обратен огън, замръзване на топлоносителя и блокиране на циркулационната помпа.

•Управление на вентилатор за димни газове.

•Работа със стаен термостат и седмичен програматор при работа на пелети.

•Иновативно почистване на горивната камера на горелката чрез механично обстъргване на скарата, посредством лостов механизъм, без необходимост от прекъсване работата на котела и отварянето му.

•Подвижна чугунена скара за лесно почистване на пепелния остатък в горивната камера на котела.

•Удобен и лесен за почистване пепелник.

•Контрол на горивния процес по стайна температура; възможност за контрол и по външна температура.

•Отложен старт.

•Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди - възможност за спиране, пускане и преглед на текущото й състояние