Product inner page

Чугунените водогрейни котли - модел Bisolid New K, са триходови котли с хоризонтално извеждане на димните газове. Бисолид К са котли, изгарящи дърва и въглища. Разработени са за отоплителни системи и за загряване на битова гореща вода.
Котел Bisolid New K има по-високата ефективност в сравнение с конкурентни котли на твърдо гориво, което се постига благодарение на триходова конструкция на топлообменика, като това допринася за отделянето на по-малко вредни емисии и газове с висока температура в атмосферния въздух. В резултат на това се спестява енергия, респективно разходи за гориво.

‌ 

 


Може да имате нужда от:

Технически данни: