Product inner page

Bosch Solid 2000 B са стоманени котли, които със своята съвременна конструкция предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.

Не се предлага!!! 

Цена : 0.00 лв

Може да имате нужда от:

Предимства

- Лесно почистване чрез подвижни скари и широко оразмерени врати;
- Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура;
- Триходова конструкция на котела за максимално оползотворяване на топлината на горене;
- Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърва, брикети;
- Възможно най-улеснени монтаж и обслужване;
- Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи;
- Възможност за монтиране на пелетна горелка от серия GP в зависимост от мощността на котела.

Конструкция

1.Котел
2.Лост за пълнене на клапите
3.Лост за задвижване на скарите
4.Врата за пепел
5.Клапа за първичен въздух
6.Регулатор на горене
7.Термоманометър/манометър

1.Клапа за разгаряне
2.Отоплителни повърхности
3.Подвижна скара
4.Камера за зареждане
5.Шамотни тухли
6.Горивна камера

Чрез терморегулатора се настройва желаната температура на котелната вода и тя се ограничава на тази максимална стойност. С клапата за първичен въздух (свързана с регулатора на горене) се управлява притокът на въздух.Зад вратата за пепелта се намира кутията за пепелта. При раздвижване на лоста за скарата пепелта пада в кутията.През клапата за пълнене се допълва горивото.В студено състояние котелът може да се почиства от тук. Термометърът/манометърът показва температурата в котела и налягането на водата.

Технически данни