Пелетен котел MARATHON

Пелетни котли “Pelletherm MARATHON” са проектирани за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода (БГВ) през летния сезон. Водогреен пелетен котел “Pelletherm MARATHON”, представляващ стоманен топлообменник окомплектован с горелка за пелети с ротационно почистване серия „GP xx R tsc”. Характеризират се с висока ефективност и надеждност.

Специална цена!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

‌ 
 • Предимства

  - Високата ефективност (>90%) и използването на дървесни пелети с различно качество 

  • - Въртящата се горивна камера осигурява непрекъснат горивен процес, елиминира нуждата от често спиране на процеса на горене, с цел механично почистване

   • - Fuzzy Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя прекъсванията наработата, качеството на модулацията на мощността, както и консумацията на гориво и електроенергия

    • - Автоматизирана експлоатация на котела чрез регулиране на температурата с универсален термостат или със сензорен екран и вграден термостат, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво

     • - Пълен достъп до всички функции на контролера чрез използване на интернет модул

      • - Екологична експлоатация - нивата на генерираните емисии покриват най-строгите европейски изисквания

      • - Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност

       Конструкция
      • Котелът е триходова заварена конструкция от стоманени ламаринени панели и тръби. Пелетната тубусна горелка с ротационно почистване „GP xx R tsc“ е изградена като стоманена конструкция и е проектирана на принципа на подаване на дървесните пелети от транспортиращ шнек, през гъвкава връзка в горивната камера на горелката, където се осъществява процесът на изгаряне на горивото.