Ротационна тубусна пелетна горелка GreenEcoTherm GP xx R tsc

Модулиращата тубусна горелка за пелети с пълно механично самопочистване серия "GreenEcoTherm GP xx R tsc" е предназначена за монтиране на водогрейни котли. Ротационната пелетна горелка оползотворява дървесни пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана.

Специална цена!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Предимства на тубусните пелетни горелки GP хх R tsc

  - Иновативна ротационна горивна камера - стабилна ефективност и ниски нива на емисиите с минимална намеса на потребителя.

 - Система за смесване на горивото в горивната камера, което повишава почистването на пепелта, подобрява горивния процес и облекчава обслужването.

 - Възможност за изгаряне на дървесни пелети с диаметър от 6-8 mm и с ниско качество (високо съдържание на пепел), което не е възможно при горелки с почистване с въздух и /или сгъстен въздух.

- Напълно съвместима с автоматичното управление на широка гама котли на твърдо гориво. Подходяща за монтаж на пещи за изпичане на хлебни изделия.

 - Прецизна модулация на мощността автоматично калибрираща се спрямо избраната от потребителя мощност.

- Компонентите на горелката са произведени от известни и утвърдени европейски компании от Германия, Великобритания и др. Модерен и многофункционален управляващ модул, произведен в Швеция. Висококачествен запалващ елемент произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя запалвания.

 - Автоматичен тест на всички функции.

  - Автоматизиранa модулация - настройка на количеството свеж въздух в зависимост от избраната от потребителя мощност. Автоматизирано самостоятелно управление в зависимост от производителността на     горивоподаващия шнек и калоричността на горивото.

 - Индикация на температурата на водата в котела.

- Фотосензор за прецизно откриване и следене интензитета на пламъка.

- Възможност за запазване на текущите настройки и възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.

- Автоматичен старт след пад на напрежението – запазване на последните настройки.

- Защитени с парола нива на достъп - за сервизния техник и производителя.

 - Възможност за работа със стаен термостат.

  - Възможност за управление на циркулационната помпа за БГВ ( опция ) и буферен съд.

 - Възможност за управление на циркулационна помпа.

 - Възможност за управление на вентилатор за димни газове, което елиминира проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работата на продукта.

 - По-лесна и по-бърза сервизна диагностика, благодарение на функцията "LOG - Alarm history”.

  - Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на горелката. Гъвкава тръба изработена от специален пластмасов материал за свързване на горелката към шнека за гориво, която се топи, когато се появи опасност от обратен огън и не се подава гориво към горелката – в този случай горивото се изхвърля извън опасната зона.

Конструкция

- Горивна камера (профилен тубус), която формира условията за оптимален горивен процес и е изработена от висококачествена легирана стомана,
- Хоризонтален захранващ шнек вграден в горивната камера,
- Система за автоматично почистване на горивната камера,
- Въздухоразпределителен тракт, чрез който се осигурява равномерно подаване на въздух за горене и охлаждане на елементите на горелката,

- Електрически керамичен нагревател, разположен под захранващия шнек, чрез който се разпалва горивото,
- Вентилатор за подаване на въздух за горене, снабден със сензор за отчитане на честотата на въртене съгласно схемата на Фигура 4.3,
- Фотосензор, чрез който се следи горивния процес,
- Авариен термосензор за предпазване от т.н. "обратен пламък" на тръбата на основния модул за захранване с пелети,
- Контролер, чрез който се следи и управлява работата на горелката,

- Дисплей с клавиатура, чрез който се визуализира режима на работа на горелката и се правят необходимите настройки,

- Конектор за шнека за гориво, чрез който се реализира захранването на самия шнек,
- Гъвкава тръба, изработена от специален прозрачен термоустойчив материал (в случай на горене не отделя токсични вещества), която свързва шнека и главния модул,
- Шнек за подаване на гориво.

Основни модули на тубусна горелка

Подаване на въздух в горелката

Демонтаж-монтаж на вътрешен и външен ротационен тубус

Технически данни на горелка GreenEcoTherm GP xx R tsc